Familjehem


Att bli familjehem

Jourhem och familjehem är vanliga människor som lever ett stabilt liv och som vill öppna sitt hem för någon. Det kan vara barn och ungdomar som av olika anledningar inte kan bo hemma. Ibland behöver även vuxna placeras i familjehem för att få hjälp och stöd under en period i livet, för att kunna leva självständigt i framtiden.


Som familj måste du ha tid, engagemang och tålamod. Att ha både känslomässigt utrymme såväl som fysiskt utrymme är viktigt. Din fysiska och psykiska hälsa ska vara god, och du ska inte vara för ung eller för gammal. Om du har barn under tre år så råder vi dig att vänta med att bli familjehem eller jourhem. Du kan vara gift eller sambo, ha registrerat partnerskap eller vara ensamstående. Du kan bo på landet eller i en stad, i villa eller lägenhet.


Familjehemsutredning

Vi börjar med ett telefonsamtal där du får berätta mer om dig och din familj. Du kan även ställa frågor om vår verksamhet.


Att bli familjehem är en process som innebär hembesök, Socialstyrelsens bedömningsmaterial BRA- fam, registerutdrag, djupintervju och referenser.  Allt detta gör vi för att försäkra oss om att de barn, ungdomar eller vuxna som vi placerar får det bra i sina familjehem. Det är också viktigt för er som familj att vi lär känna er så bra som möjligt. När vi godkänt er som familjehem sammanställer vi informationen om er i en familjehemsutredning. Den kommer Socialtjänsten, som är uppdragsgivare, att vilja ta del av inför en placering hos er.


Om Du är intresserad av att bli jour – eller familjehem, eller bara vill veta mer om vad det innebär, är du varmt välkommen att kontakta oss! Antingen via telefon eller via email, men du kan också fylla i kontaktformuläret under fliken "Kontakt".


Placering och stöd

Ni kommer få förfrågningar från oss om placeringar hos er. Det kan ta kortare eller längre tid beroende på hur Socialttjänstens behov ser ut, och beroende på vilken målgrupp vi tillsammans med er kommit fram till passar i er familj.


Våra familjehemskonsulenter finns med er för stöd, handledning och utbildning under hela placeringen. Vi har också beredskapstelefon dygnet runt om något skulle hända. Vi vill att ni ska känna er trygga med att vi hela tiden finns till hands om ni behöver hjälp eller vill ställa frågor.


Ersättning

Som jourhem och familjehem erhåller Ni ersättning i form av arvode och omkostnad.


  • Arvodet, är ersättning för det uppdrag ni utför. Arvodet är skattepliktigt och sjukpenning- och pensionsgrundande.
  • Omkostnadsersättning, ska täcka de merkostnader som uppdraget medför t ex mat, fritid, kläder mm.
REKO Familjehem

Broholmsvägen 43

193 31 Sigtuna

Ring eller maila!

08 - 120 58 581

info@rekofamiljehem.se