Om oss

Om oss

REKO Familjehem bildades hösten år 2015. REKO Familjehem erbjuder konsulentstödd familjehemsvård och konsulttjänster inom familjehemsvård. Vi är socionomer med erfarenhet av familjehemsvård inom Socialtjänsten och från den privata sektorn. REKO Familjehem är ett småskaligt och flexibelt företag med hög kvalitet. Vi värnar om förtroendefulla relationer med våra uppdragsgivare. Våra jour- och familjehem är alltid i fokus.


REKO Familjehem har 2017-12-14 erhållit tillstånd från IVO att utöva konsulentstödd jour- och familjehemsverksamhet.


Att bedriva förstärkt familjehemsvård i ett mindre format ger oss möjlighet att ha fokus på kärnverksamheten. Vi är både glada och stolta över att ha möjlighet att bedriva REKO Familjehem, med utgångspunkt från våra erfarenheter av vad som fungerar.  Vår värdegrund utgår från fyra viktiga hörnstenar; Relation, Erfarenhet, Kompetens och Omsorg.

Efter att ha arbetat med familjehemsvård i många år är vi väl rustade och redo för att bedriva förstärkt familjehemsvård i egen regi.Marie Lindman

Marie är socionom sedan år 1995. Hon har haft en rad olika befattningar inom Socialtjänsten, bl.a. som projektledare för  ett utvecklingsprojekt inom kommunal verksamhet med fokus på barn- och familjefrågor, därefter som samordnare för ett projekt mellan Socialtjänsten och  Bildningsförvaltningen. Sedan år 2005 har Marie arbetat med familjehemsvård både inom kommunal- och privat sektor.  Marie driver nu REKO Familjehem tillsammans med Elisabeth Rasti Blomdahl.

Marie är utbildad i Nya Kälvesten, Ett hem att växa i, nätverksutbildning för Martin Little, HBT utbildning, Samtal med barn, ESTER samt Signs of safety.

Tel: 070-00 391 25

Email: marie.lindman@rekofamiljehem.se

Elisabeth Kindström

Familjehemskonsulent. Elisabeth har en fil. kand i pedagogik, psykologi och sociologi sedan 1982 och är Steg 1-utbildad i miljöterapi. Hon har stor erfarenhet av arbete med barn, samt en gedigen arbetslivserfarenhet av familjehemsvård inom främst Socialtjänsten från år 1991 där hon arbetat som familjevårdsinspektör, familjehemssekreterare samt gruppledare i familjehemsgrupp. Därefter som familjehemskonsulent och konsult hos privata aktörer från år 2012, och hos REKO Familjehem sen 2016. Elisabeth är utbildad i Nya (och gamla) Kälvesten, BBIC inkl. som utbildare, samt har gått utbildningar i handledning och familjesamtal.


Tel: 070-00 391 40

Email: elisabeth.kindstrom@rekofamiljehem.se

REKO Familjehem

Broholmsvägen 43

193 31 Sigtuna

Ring eller maila!

08 - 120 58 581

info@rekofamiljehem.se