Våra tjänster

REKO Familjehem erbjuder tjänster som verkar på tre områden, våra "tre ben"

 • Konsulentstödd familjehemsvård
 • Familjehemsutredningar på uppdragsbasis till olika socialtjänster
 • Konsultuppdrag som familjehemssekreterare eller extra konsulentstöd i kommunens egna familjer


REKO Familjehem har 2017-12-14 erhållit tillstånd från IVO att utöva konsulentstödd jour- och familjehemsverksamhet.


Konsulentstödd familjehemsvård i Mellansverige

 • Vi erbjuder jour- och familjehem i Mellansverige
 • Vi arbetar strukturerat utifrån uppdragivarens genomförandeplan och vårdplan samt använder oss av Socialstyrelsens material ”Ett hem att växa i”, för att skapa en process i våra familjehemsplaceringar
 • Vi handleder och stödjer våra jour- och familjehem genom hembesök upp till två gånger i månaden samt extra vid behov
 • Vi har beredskapstelefon tillgänglig dygnet runt alla dagar för våra jour- och familjehem
 • Vi återkopplar all viktig information utan dröjsmål till våra Uppdragsgivare
 • Vi skriver regelbundna rapporter utifrån uppdraget


Familjehemsutredningar

 • Vi erbjuder utredningar av jour-/familjehem med uppdrag direkt mot Socialtjänst eller via familjehemsföretag
 • Familjerna utreds med Nya Kälvesten eller med Basintervju beroende på önskemål av Uppdragsgivaren
 • I samtliga utredningar ingår: Minst två hembesök beroende på val av metod, BRA-fam, genogram, nya registerutdrag samt referenstagning
 • Vi för löpande aktanteckningar och lämnar in separat eller skriver in i Ert dokumentationssystem
 • Löpande avstämningssamtal med Uppdragsgivaren
 • Återkoppling av utredningen till utredd familj Konsultuppdrag


Vi erbjuder konsulttjänster inom kommunal familjehemsvård:


 • Familjehemssekreterare
 • Konsulentstöd i kommunens egna familjer.


Tilläggstjänster

Vi har tillgång till ett brett nätverk bestående av handledare, tolkservice, utbildade personer som kan analysera Nya Kälvesten, barnläkare samt psykolog.


Har Ni behov av någon av ovanstående tjänster? Välkommen att höra av Er!

Önskar Ni referenser från kommuner som vi samarbetat med är detta vid förfrågan en självklarhet.REKO Familjehem

Broholmsvägen 43

193 31 Sigtuna

Ring eller maila!

08 - 120 58 581

info@rekofamiljehem.se