Verksamhetsidé och kvalitet

Verksamhetsidé

Vi erbjuder ett kvalitativt, flexibelt, tryggt och småskaligt alternativ inom förstärkt familjehemsvård. Vår främsta prioritet är att ha nära och förtroendefulla samarbeten med såväl våra uppdragsgivare som våra jour- och familjehem.


Vi bedriver förstärkt familjehemsvård med utbildning, stöd och strukturerad handledning till de jour- och familjehem vi samarbetar med. Målgruppen är barn, ensamkommande flyktingbarn, ungdomar och vuxna som omfattas av insatser enligt SoL, LVU och i vissa fall LSS och LVM.


Vi erbjuder våra uppdragsgivare engagerade, stabila och kompetenta jour- och familjehem.  Vi erbjuder våra jour- och familjehem utbildning, handledning och stöd med hög tillgänglighet för att ge dem goda förutsättningar i sina uppdrag.


Kvalitet

Våra jour- och familjehem är nogsamt utvalda och utredda med nationellt etablerade metoder. Alla medarbetare har adekvat utbildning.


Vi har ett strukturerat och professionellt arbetssätt och arbetar kontinuerligt med egen handledning från en professionell handledare, dokumentation, vidareutbildning och utvärdering av verksamheten.REKO Familjehem har 2017-12-14 erhållit tillstånd från IVO att utöva konsulentstödd jour- och familjehemsverksamhet.


Synpunkter och Klagomål

Har du synpunkter eller klagomål på vår verksamhet så tveka inte att höra av dig. Vi tar alla synpunkter och klagomål på allvar oavsett omfattning och gör alltid vårt bästa för att åtgärda dem.

Vi på REKO Familjehem vill att du ska känna dig nöjd med vårt bemötande och våra insatser. Därför är vi glada för din återkoppling eftersom den hjälper oss i vår fortsatta utveckling av verksamheten.

Vår utgångspunkt är att uppkomna problem ska lösas i dialog med dig så snart som möjligt.

REKO Familjehem strävar alltid efter att bli bättre!


Du kan lämna klagomål och synpunkter via;

• info@rekofamiljehem.se

• REKO familjehem, Broholmsvägen 43, 193 31 Sigtuna

• 08-120 58 581

• eller i mötet med oss

REKO Familjehem

Broholmsvägen 43

193 31 Sigtuna

Ring eller maila!

08 - 120 58 581

info@rekofamiljehem.se